1. Pall-Ex >
  2. Strefa klienta >
  3. Opłata drogowa viaToll

W Polsce, obowiązek uiszczania opłaty drogowej viaToll wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych (…) (Dz.U. Nr 80 poz. 433). Zgodnie z tymi przepisami, od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Elektroniczny System Poboru Opłat Drogowych (viaToll), który obecnie obejmuje 3660 km autostrad oraz dróg ekspresowych i krajowych,                 a docelowo obejmie ok. 4.400 km wszystkich dróg krajowych. Włączanie nowych odcinków do płatnego systemu odbywa się sukcesywnie wraz z ich modernizacją lub budową.

Opłata drogowa viaToll, stanowi dodatkową opłatę z tytułu wykonywania usług przewozowych po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz płatnych autostradach koncesyjnych. Ceny usług transportowych oferowanych przez Pallex 24 Sp. z o.o. bazują na 3660 km dróg krajowych i autostrad objętych systemem elektronicznego poboru opłat viaToll.

Zmiana wysokości opłat za przejazd płatnymi odcinkami jak również zwiększenie ilość dróg objętych opłatami spowoduje konieczność podniesienia cen usług świadczonych przez Pallex 24 Sp. z o.o. w zakresie transportów drogowych.