Korekta paliwowa BAF

  1. Pall-Ex >
  2. Strefa klienta >
  3. Korekta paliwowa BAF

 

W związku z rosnącym konfliktem na Ukrainie borykamy się z problemami dostępności paliwa na stacjach benzynowych w Polsce oraz drastycznymi podwyżkami tych cen, zmiany korekty paliwowej będą następowały w cyklach tydz.odniowych. Wierzymy iż jest to sytuacja chwilowa i po ustabilizowaniu cen wrócimy do wcześniejszych miesięcznych rozliczeń

Pallex 24 Sp. z o.o.

Korekta paliwowa BAF (Bunker Adjustment Factor) jest automatycznym mechanizmem regulującym wysokość stawek transportowych, które są największym składnikiem kosztów transportu. W Polsce odnotowuje się wahania cen paliwa, na które wpływają przede wszystkim zmiany notowań ropy naftowej na rynkach światowych oraz fluktuacja kursu złotego wobec pozostałych walut. Wskaźnik BAF zmienia się (rośnie lub maleje) w zależności od cen rynkowych paliwa.

W związku z tym, firma Pallex 24 Sp. z o.o. wprowadziła formułę naliczania korekty paliwowej dla wszystkich przewozów drogowych, która pozwala na elastyczną modyfikację stawek. Formuła ta jest odzwierciedleniem średniej miesięcznej ceny hurtowej metra sześciennego oleju napędowego Ekodiesel w PKN Orlen. Średnia ta będzie stanowiła podstawę do wyliczenia dodatku paliwowego na następny miesiąc.

Poniższa tabela określa aktualną cenę oleju napędowego oraz wysokość korekty paliwowej

20.03.2023-26.03.2023IV tydz. 03.2023 IV tydz. 03.2023 

Średnie miesięczne ceny oleju Ekodiesel wg PKN Orlen Wysokość korekty paliwowej
30.01.2023-05.02.2023 I tydz. 02.2023 5962,6 I tydz. 02.2023 20,25%
06.02.2023-12.02.2023 II tydz. 02.2023 5822,4 II tydz. 02.2023 18,75%
13.02.2023-19.02.2023 III tydz. 02.2023 5853,80 III tydz. 02.2023 17,25%
20.02.2023-26.02.2023 IV tydz. 02.2023 5717 IV tydz. 02.2023 18,00%
27.02.2023-05.03.2023 I tydz. 03.2023 5758 I tydz. 03.2023 16,50%
06.03.2023-05.03.2023 II tydz. 03.2023 5683 II tydz. 03.2023 17,25%
13.03.2023-19.03.2023 III tydz. 03.2023 5430  III tydz. 03.2023 16,50%
20.03.2023-26.03.2023 IV tydz. 03.2023 5404 IV tydz. 03.2023 15,00%
27.03.2023-02.04.2023 V tydz. 03.2023   V tydz. 03.2023 15,00%

Poniższa tabela określa wysokość dodatku paliwowego w zależności od ceny oleju napędowego.

W zależności od sytuacji rynkowej, związanej z prowadzoną działalnością, Pallex 24 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania oraz wysokości korekty paliwowej bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Stron, poza publikacją na stronie www.pallex.pl

 

Uwaga! Zmiana adresu rejestrowego spółki.
ul. Olechowska 85, 92-403 Łódź
NIP i pozostałe dane bez zmian

 

 Archiwalne wysokości korekty paliwowej BAF. (pdf)