Korekta paliwowa BAF

  1. Pall-Ex >
  2. Strefa klienta >
  3. Korekta paliwowa BAF

Korekta paliwowa BAF (Bunker Adjustment Factor) jest automatycznym mechanizmem regulującym wysokość stawek transportowych, które są największym składnikiem kosztów transportu. W Polsce odnotowuje się wahania cen paliwa, na które wpływają przede wszystkim zmiany notowań ropy naftowej na rynkach światowych oraz fluktuacja kursu złotego wobec pozostałych walut. Wskaźnik BAF zmienia się (rośnie lub maleje) w zależności od cen rynkowych paliwa.

W związku z tym, firma Pallex 24 Sp. z o.o. wprowadziła formułę naliczania korekty paliwowej dla wszystkich przewozów drogowych, która pozwala na elastyczną modyfikację stawek. Formuła ta jest odzwierciedleniem średniej miesięcznej ceny hurtowej metra sześciennego oleju napędowego Ekodiesel w PKN Orlen. Średnia ta będzie stanowiła podstawę do wyliczenia dodatku paliwowego na następny miesiąc.

Poniższa tabela określa aktualną cenę oleju napędowego oraz wysokość korekty paliwowej

Średnie miesięczne ceny oleju Ekodiesel wg PKN Orlen Wysokość korekty paliwowej
Rok i miesiąc PLN/m3 Rok i miesiąc Wskaźnik
listopad 21 4916,21 grudzień 21 12%

Poniższa tabela określa wysokość dodatku paliwowego w zależności od ceny oleju napędowego.

W zależności od sytuacji rynkowej, związanej z prowadzoną działalnością, Pallex 24 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania oraz wysokości korekty paliwowej bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Stron, poza publikacją na stronie www.pallex.pl

 

Archiwalne wysokości korekty paliwowej BAF. (pdf)