1. Pall-Ex >
  2. O nas >
  3. Jak działamy

Model Hub and Spoke

W HUBie Centralnym, zlokalizowanym w centralnej Polsce, konsolidujemy i sortujemy każdą przesyłkę tak, aby Członek Regionalny skupił się tylko na odbiorach i dostawach na swoim terenie. Ta metoda pozwala nam optymalizację kosztów naszych partnerów biznesowych oraz na szybką realizację usługi w dobrej cenie.  

1. Odbiór i konsolidacja
Ładunki Klientów są odbierane w ciągu dnia i konsolidowane w Depotach

2. Transport liniowy do Hubu
Każdego dnia auta liniowe Członków Regionalnych przywożą do Hubu Centralnego, zlokalizowanego w Skierniewicach, uprzednio skonsolidowane przesyłki

3. Sortowanie ładunków w Hubie Pall-Ex
W Hubie Centralnych palety są sortowane.

4. Transport liniowy z Hubu
Palety są ładowane na auta linowe i wracają do magazynów Członków Regionalnych 

5. Dostawa towaru do odbiorcy
Palety są rozładowane w Depotach, a następnie rozwożone do finalnych odbiorców zgodnie z zamówieniami

 

Model ten udało się zaimplementować w całej Europie, co pozwoliło na rozszerzenie oferowanych usług. Niezależnie od tego, czy jest to półpaleta czy transport całopojazdowy, jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkie Twoje potrzeby biznesowe.